Cumhurbaşkanı Erdoğan: YÖK Anadolu Projesini önemli görüyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi gibi yeni atılımları ve yeni projeleri önemli görüyoruz. Tüm imkânlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Programda YÖK yöneticilerine ve akademisyenlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 akademik yılının açılışında müjdesini verdiği projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yaptığımız yatırımlarla Türk yükseköğretimi ileri bir seviyede bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 18 yılda, altyapıya ve insan kaynağına yaptıkları yatırımlar sayesinde Türk yükseköğretim sisteminin bugün ileri bir seviyede bulunduğunu belirterek, "Öyle ki, yükseköğretim alanında ülkemizin sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştık. Üniversite sayımız 76’dan 207’ye, öğrenci sayımız ise 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldi. Bu öğrenci sayısıyla ülkemiz, Avrupa’da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı." dedi.

Bu artışta kız öğrencilerin önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı, bu yıl itibariyle yüzde 49’a yükseldi. Üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanı sayımız da büyük bir artış göstererek, 70 binden 180 bin düzeyine ulaştı. Yükseköğretim sistemimizdeki kadın akademisyenlerimizin oranı, Avrupa Birliğindeki yüzde 40 olan ortalamanın yaklaşık 5 puan üzerindedir." bilgisini paylaştı.

"Yükseköğretim bütçemiz 2,5 milyar liradan 36 milyar liraya çıktı"

Bütçeden üniversitelere ayrılan payı da ciddi oranda artırdıklarını, yükseköğrenim bütçesinin 2,5 milyar liradan bu yıl itibariyle 36 milyar liraya çıktığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece sayısal değişimlerin yaşanmadığını, kalite odaklı yapısal dönüşümlerin de gerçekleştiğini bu dönemde ilk defa Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulduğunu söyledi.

"Yükseköğretimde temel amacımız, eğitim kurumlarımızın kalite odaklı faaliyetler yürütmesi, kalkınmada kritik rolü olan bilimsel alanların desteklenmesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Aynı şekilde, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden iş birliğine açık bir iklimin oluşturulmasını, yerel ve bölgesel özellikler dikkate alınarak, tematik alanlarda ihtisaslaşmanın sağlanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda çok sayıda eylem planı ve projeyi hayata geçirdik. Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını temin etmek için yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hâle gelerek, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hâlâ eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla, devletten ve toplumdan kopuk bir şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil. Ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nu ve Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’nu hukuki zemine kavuşturduklarını belirterek, meslek yüksekokullarının özellikle organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermesini özendirmek için öğrenci başına teşvik uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesinin de aldığı mesafeden memnun olduklarını vurgulayarak, salgın döneminde üniversitelerin başarılı bir uzaktan eğitim hizmeti verdiğini, bu sayede yükseköğretimde belirsizlik dönemi yaşanmadığını kaydetti.

Sosyal adalet ve fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim hizmeti

Anadolu’nun her ilinde üniversite kurma kararının gerisinde, gençlere sosyal adalet ve fırsat eşitliği temelinde bir yükseköğretim hizmeti sunma gayesi bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ile bir üniversite projesi ve üniversite sayısındaki artışın beraberinde bazı tartışmaları da getirdiğini, dönemin YÖK yönetiminin dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarttığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun artık YÖK, bu tür engellemelerle uğraşmak yerine, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan, milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü." dedi.

Her ile bir üniversite düşüncesini, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi ile yeni bir safhaya çıkardıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyle, her akademik yıl açılışında, 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerden beşine, bizzat özel misyon verdiklerini, bu üniversitelerin bulundukları illeri ve bölgelerini aydınlatacak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını hedeflediklerini söyledi.

Projenin ve bu üniversitelerin başarısız olmasını isteyenlerin bulunduğuna da dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlara verilebilecek en güzel cevap, Anadolu’daki üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır. Nitekim bu üniversitelerimizden, asırlık geçmişe sahip pek çok kurumu geride bırakarak dünya sıralamasında ilk bin içerisine girme başarısını gösterenler var.  İnşallah bu tür listelerde kısa sürede çok daha fazla sayıda yeni üniversitemizi göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite gençlerinin çağın en ileri bilgisi ile donanmasının önemli olduğuna işaret ederek, bu amaçla yükseköğretim için belirlenen akademik ve idari kadrolarda, yeni kurulan üniversitelerin desteklenmesine özel önem verdiklerini kaydetti.

"200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretim sistemindeki kalite eksenli büyümenin uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerine ilgisini de artırdığını ve bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrencinin, geleceğe Türk üniversitelerde hazırlandığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO’nun verilerine göre Türkiye’nin, uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdiğinin altını çizdi.

Yükseköğretimde kalite yarışının, sürekli daha iyiyi arayan bir uğraş ve hiçbir zaman bitmeyecek bir süreç olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anadolu’da yaktığımız bu meşalelerin aydınlığını her yıl artırması için YÖK Anadolu Projesi gibi yeni atılımları ve yeni projeleri önemli görüyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkânlarımızı, gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız. Bundan sonrası, üniversitelerimize ve hocalarımıza kalıyor. Onların da üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inanıyoruz." dedi.

"Yükseköğretim sistemimiz doğru yolda ilerliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci'ne 2001'de üye olduğunu hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu: "Bologna Süreci’nde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki veya üç yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenleniyor. İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen en son Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'nda, ülkelerin yükseköğretim alanındaki karnelerini gösteren bir rapor yayınlandı. Bu raporda, öğrenci sayısı bakımından Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye’nin, yükseköğretim sistemindeki genişlemeye paralel olarak, nitelik açısından da pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Toplam 13 başlık üzerinden yapılan değerlendirmede, Türk yükseköğretim sisteminin tam puan aldığı başlık sayısı 4’ten 5’e çıkarken, hiç bir alanda gerileme kaydedilmedi. Bu tablo, yükseköğretim sistemimizin doğru yolda ilerlediğinin uluslararası düzeyde tespitidir. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanında rekabet gücünü daha da artırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 2006’dan sonra kurulan üniversiteler arasından seçilen 15’inin, geleneği oluşmuş ve marka hâline gelmiş kıdemli 12 üniversitenin insan kaynağı ve altyapısından yararlanmasını hedeflediklerini belirterek, 15 genç üniversitede proje kapsamına alınan 63 bölümündeki öğrencilerin, bazı dersleri, bu 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklarını bildirdi.

Proje kapsamında eşleştirilen kıdemli üniversiteler ile 2006’dan sonra kurulan üniversiteleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi’nin üniversitelere, öğrenci ve akademisyenler hayırlı olmasını diledi.

YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK’ün uygulamaya koyacağı bir başka önemli projenin müjdesini de vermek istediğini belirterek, "Bu proje, YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Projesidir. Bu projenin amacı, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkân sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz, bu platformda bir araya gelecektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıkları tamamlanan bu projenin de gelecek haftadan itibaren uygulamaya geçeceğini bildirerek, bu projenin YÖK Anadolu Projesini destekleyen bir uygulama olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarının, uzaktan eğitim yoluyla Türkiye’de ders verebilmelerine imkân sağlayacak çalışmanın da yapıldığını dile getirerek, amaçlarının gençleri farklı akademik kültürler ile tanıştırmak olduğunu bildirdi.

YÖK Anadolu Projesine gönüllü olarak katkı sunacak tüm akademisyenlere teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptıkları katkılar sebebiyle, hocasından öğrencisine kadar üniversite camiamızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından YÖK Anadolu Projesi’nde yer alan üniversitelerin rektörleriyle anı fotoğrafı çektirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.