İTTİHADUL ULEMA'da medrese ve hafızlık kayıtları başladı

Türkiye'nin birçok ilinde medrese eğitimlerini sürdüren İTTİHADUL ULEMA, kız ve erkek öğrenciler ayrı bölgelerde açtığı medreselerde fenni ve şeri ilimler vererek çift kanatlı gençler yetiştirmeye devam ediyor.

İTTİHADUL ULEMA, medrese eğitiminde tecvid, kıraat, sarf, nahiv, tefsir, kelam, Kur'an ilimleri, fıkıh, fıkıh usulü, belagat, mantık, hadis ve hadis usulü dersleri verilirken hafızlık kurslarında ise Kur'an-ı Kerim, tecvid, kıraat, meharicul huruf ve talim dersleri veriliyor.

Ortaokul öğrencilerinin gündüzleri okula gidip akşamları medrese eğitimlerine devam edebildiği İTTİHADUL ULEMA medreselerinde, lise çağında olan öğrenciler ise okullarını açık lise veya uzaktan eğitim olarak sürdürebiliyor. Medreselerde ayrıca öğrencilerin okul derslerinde daha başarılı olabilmeleri için gönüllü öğretmenler tarafından destek veriliyor.