Mehmet GÖKTAŞ

Mehmet GÖKTAŞ

Dünyalığı sevmeyenler, alkıştan hiç hoşlanmayanlar

Diyorum ki, dünyayı ve dünyalığı gerçekten sevmeyenleri, alkıştan hiç hoşlanmayanları bulacaksınız ve dünyanın başına geçireceksiniz, dünyanın yönetimini onlara vereceksiniz.

Var mıdır dersiniz böyle birileri? Okuduğumuz kadarıyla tarih boyunca bütün dinlerde böyle olmak isteyen kişiler ve gruplar ortaya çıkmıştır. Yani dünyadan el etek çekmeye çalışanlar her zaman var olmuştur.

Peki, Allah Teala’mı emretmiş veya böyle istemiş? Bütün bunlar ve ruhbanlık meselesi başlı başına bir konu.

Fakat ben işin başka bir yönüne temas etmek istiyorum.

Asıl mesele dünyadan el etek çekmek mi yoksa dünya muhabbetini kalpten çıkarmak mı?

Birincisinde öne çıkan inzivadır, köşeye çekilmektir, insanlardan sıyrılmaktır.

İkincisinde ise hiç bir yere çekilmeden, insanlardan uzaklaşmadan, ama dünya muhabbetini kalpten çıkararak yaşayabilmektir. Zannedersem bizden istenen budur.

Evet, Nebevi bir uyarıdır; “Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.”

İblis de ta ezelden söz vermiştir ki; Andolsun beni azdırmana karşılık ben de dünyayı süsleyeceğim, tezyin edeceğim (dekore edeceğim, vitrinleyeceğim, boyayacağım, ambalajlayacağım) ve kullarına sevdireceğim, onların hepsini saptıracağım...

Üstelik bir de bizim yapımızda da böyle bir meyil var: “Nefsânî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılındı. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.”

Konuyu bir vaaza dönüştürerek biraz uzattım ama asıl söylemek istediğim şey; hem dünyada yaşamak, hem ondan gereği gibi yararlanmak hem de sevgisini kalbe sokmamak, kalpten çıkarmak mümkündür.

Bunun yegâne yolu da her gün bol bol ahiret belgeselleri izlemek yani gözümüzün önünde ahiret, cennet ve cehennem sahneleri canlandırmaktır. Bunu gerçekleştirmek için en elverişli zaman ve mekan Kur’an ve namazdır.

Kısacası dünya muhabbetini kalplerden söküp atmak o kadar zor bir şey değil.

Fakat garibime giden bir şey; bu şekilde dünya sevgisine karşı galip gelenler eğer inzivaya çekilmişlerse onları tutup getireceksiniz ve uğruna birbirimizi boğazladığımız şu dünyanın yönetimini onlara vereceksiniz.

Ne dersiniz, yoksa onları da mı bozup kendimize benzetiriz?

Önceki ve Sonraki Yazılar