Mehmet GÖKTAŞ

Mehmet GÖKTAŞ

Haydin İslam'dan nefret ettirme yarışına, desek

Düşünüyorum da, bugün böyle bir yarış yapılsa, insanlık âlemini İslam'dan soğutalım, bir daha dönüp bakmasınlar denilse, Müslümanım diyen birilerinden daha iyi başaramazlar bunu.

İslam adına Müslümanların verdiği her çeşit mücadelede nihai hedef i'lâyı kelimetullah, Allah'ın adının yüceltilmesi, Allah'ın kelimesinin, dininin yüceltilmesidir.

Bu hedefi bize Rabbimiz Kur'an-ı Keriminde göstermiştir:

“…Derken Allah ona kendi katından bir sekine, bir güven duygusu indirdi, sizin görmediğiniz ordularla onu destekledi ve kâfirlerin kelimesini değersiz hale getirdi. Allah'ın kelimesi ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir.” (5/40)

Bir defasında çeşitli sebeplerden dolayı savaşanlar kastedilerek Peygamber Aleyhisselam'a bunlardan hangisinin Allah yolunda olduğu sorulduğunda: “Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşan Allah yolundadır” buyurmuştur.

Yani Müslümanlar olarak Allah'ın adını yüceltmek hedefimizi kaynağından alıyoruz ve mücadele hayatımızda da sıkça dillendiriyoruz.

Söylemesine söylüyoruz da, gerçekten öyle oluyor mu? Verdiğimiz mücadelenin adını öyle koyuyoruz, Allah'ın adı en yüce olsun diye söylüyoruz da gerçekten öyle oluyor mu?

Yoksa kendi hevâ ve hevesimizin emirlerini yerine getirdiğimiz halde adını i'lâyı kelimetullah diye isimlendirerek kendi kendimizi mi kandırıyoruz?

Bunu bir test etme imkânımız yok mudur? Bunun böyle olup olmadığı ahirette ortaya çıkacak ama bu dünyada öğrenebilme imkânımız yok mudur? Ondan da önce buna ihtiyaç duyuyor muyuz?

“Biz bir şeyler yapıyoruz, asıyoruz, kesiyoruz, vuruyoruz, öldürüyoruz, kendimiz ölüyoruz… Fakat bütün bunlar gerçekten Allah'ın adını yüceltmek için midir?” diye hiç tereddüdümüz olmuyor mu?

Gelin bir de bunun tam aksini düşünelim. Yani bizim bu yaptıklarımız sakın İslam dini adına bir utanç vesilesi olmasın?

Müslümanların başlarını önlerine eğmesine sebep olmasın? Alınlarına sürülmüş bir kara leke olmasın?

Veya şöyle soralım. İslam düşmanları bir araya gelseler, İslam dinini kötü göstermek için ciddi bütçeler ayırarak bir kampanya başlatsalar, Allah aşkına şu İ'lâyı Kelimetullah için çalıştıklarını iddia eden, bunun için asan, kesen, kıran, döken, patlatan, ölen, öldüren kişilerden daha ciddi yapabilirler mi bu işi?

Allah aşkına, İ'lâyı Kelimetullah diye yapılan bu faaliyetlerden dolayı ne kadar insan İslam'a yöneldi, ne kadarı İslam'a teveccüh etti, ne kadar insan Müslüman olmaya karar verdi?

Son zamanlarda dünya genelinde kaç ciddi insan Müslüman oldu, İslam'ı tercih etti?

Eğer birazcık gerilere gidecek olursanız dünya genelinde dikkat çekecek derecede İslam'a yönelen şahsiyetleri göreceksiniz?

Yaptıklarımızın yanlış olduğunu ahiretten önce test ederek öğrenme imkânı yok mudur? Dünya milletlerinin İslam'a bakışları bir ölçü değil midir?

Hiç olmazsa buradan öğrenemez miyiz? Müslümanlar olarak bu kadar mı basiretlerimiz bağlandı, ferasetimiz köreldi?

Önceki ve Sonraki Yazılar