Hüseyin İmir: "Gençlerin sadece maddi ihtiyaçlarını gidererek onlara mutlu bir ortam oluşturamayız"

Hüseyin İmir: "Gençlerin sadece maddi ihtiyaçlarını gidererek onlara mutlu bir ortam oluşturamayız"

Gençliğin durumu ve gençleri bekleyen tehlikeler ile ilgili İLKHA muhabirine konuşan HÜDA PAR Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, gençlere rol modelleri iyi sunabilirsek topluma faydalı olabilecek bir yaşam sürdürebileceklerini söyledi.

HÜDA PAR Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, toplumun geleceği olan gençlik ve temel sorunları hakkında, İLKHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bir gençlik kendi temel değerlerine bağlı bir yaşam sürdürdüğünde ancak topluma faydalı bir birey olabileceğine işaret eden İmir, gençliğin toplumun geleceği olduğuna dikkat çekti.

Gençliğin yaşadığı sorunların temelinde yatmakta olan etkenlere değinen İmir, “Hak ve adaletten uzak toplumlarda birçok sorunla karşı karşıya gelmekteyiz. Şu an içerisinde bulunduğumuz süreci değerlendirdiğimizde vatandaşların ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını, halkın her geçen gün daha da yoksullaştığını ve kendi temel ihtiyaçlarını giderme konusunda bile zorlandığı görülmektedir. Bunun temeline indiğimizde hak ve adaletten uzaklaşmış siyasi anlayışlardan, yönetim anlayışlarından kaynaklandığını görmekteyiz. Böyle toplumlarda gençliğin yaşadığı sorunlar veya sıkıntılar bundan çok farklı olmasa gerek. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Gençlik birçok sorunla boğuşmaktadır. Ama bu karşı karşıya gelinen sorunlar kendiliğinden oluşmuş sorunlar değildir. Bu sorunların temelinde öncelikle içerisinde bulunduğumuz siyasi anlayışın gençlere biçtiği rol-model yatmaktadır. Siyasi anlayış eğer gençleri sadece birer üretim aracı veya birer oy deposu olarak görüyorsa, gençlere biçilen rol eğer buysa gençliğin karşı karşıya geldiği tehlikeler her geçen gün daha da artacak demektir. Birinci sorun bu siyasi anlayışın gençlere yüklediği anlamdır." dedi.

"Anneler ve babalar nasıl bir gençlik istiyorlar"

HÜDA PAR Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir

Açıklamasının devamında anne babaların nasıl bir gençlik istediğine yanıt veren İmir, şunları aktardı:

Ailelerin gençlerden beklentisi nedir? Aileler, anneler ve babalar nasıl bir gençlik istiyorlar? Çocukların nasıl olmasını istiyorlar? Çünkü onların bu istek ve beklentileri gençlerin şekillenmesinde ciddi bir etkiye sahiptir. Eğer anne ve babalar çocuklarının salt bir statü elde etme, bazı maddi kazanımlar elde etme düşüncesindeyse gençlerin amaç ve hedefi de bu doğrultuda olacaktır. Bu da gençliğin olumsuz anlamda şekillenmesinde önemli bir etkendir. Yine toplumun gençliğe biçtiği rol ve model gençliğin şekillenmesinde önemli bir etkendir. Öncelikle toplum nasıl bir gençlik istiyor, nasıl bir gençliğe veya hangi değerlere, ilkelere sahip bir gençliğe değer vermektedir? Bugün topluma bakıldığında belli bazı statüler veya maddi kazanımlar elde eden gençlerin toplum nezdinde daha değerli olduğu görülmektedir. Oysa belli bir statü elde edememiş veya maddi bir kazanımı olmayan gençlerin her ne kadar dürüst de olsalar, ahlaklı da olsalar toplum içerisinde eminlik vasfını kuşanmış olsalar da toplumda hak ettiği kadar değer görmediğini müşahade ediyoruz. Bir toplumda bir şey değer görüldüğü oranda artış gösterir. Evet, bu anlayışlar gençliğin şekillenmesinde ve bugünün gençliğin geldiği noktanın ortaya çıkmasında ciddi etkenlerin olduğunu düşünüyorum.

"Modernite günübirlik bir yaşam sürdüren bir gençlik arzulamaktadır"

İmir, "Modernitenin gençlere sunduğu sözde sınırsız özgürlük alanlarının, gençliğin olumsuz anlamda şekillenmesinde ciddi bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Modernite tamamen heva ve hevesinin, anlık zevklerin peşinde koşan, günübirlik bir yaşam sürdüren bir gençlik arzulamaktadır. Yine bununla beraber dini duygulardan, manevi duygulardan ve ahlaki değerlerden uzak, insanların özellikle TV veya sosyal medya mecraları üzerinden gençlere rol model olarak sunulması gençliğin olumsuz şekillenmesinde ciddi bir etken olduğunu söyleyebiliriz. İçerisinde bulunduğumuz bu sürece baktığımızda gençliği şekillendiren aktörlerin maalesef gençleri felakete sürükleyecek bir anlayışla hareket ettiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda yetişen gençler ciddi risk altındadırlar." ifadelerine yer verdi.

"Gençliğini maddi ve manevi anlamda iyi muhafaza edemeyen bir toplum sağlıklı adımlarla geleceğe yürüyemez"

"Gençler için yapılabilecek en önemli husus nedir?" sorusuna cevap veren İmir, "Özelikle şunun altını çizmek istiyorum. Gençlerin yetişmesinde etkin bir role sahip olan siyasi iktidarlar, eğitim camiası, anne ve babalar, eğer bizler sağlıklı bir gençlik istiyorsak, gençlere öncelikle sağlıklı yetişebileceği, topluma katkı sağlayabileceği, yaratılış gayelerine uygun yaşayabileceği ortamları sağlamak için bir an önce harekete geçmeliyiz. Gençliği var olan tehlikelere karşı korumanın en öncelikli hedeflerimiz arasında olması gerekir. Gençliğini maddi ve manevi anlamda iyi muhafaza edemeyen bir toplum sağlıklı adımlarla geleceğe yürüyemez." uyarısında bulundu.

"Gençlerin sadece maddi ihtiyaçlarını gidererek onlara mutlu bir ortam oluşturamayız"

Açıklamasının devamında İmir,"Gençlerin sadece maddi ihtiyaçlarını gidererek onlara mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturamayız. Modernitenin dayattığı o sözde sınırsız özgürlük alanlarında yetişen gençliğin mutlu ve huzurlu olmadığını hepimiz müşahede ediyoruz. Evet, bizler kalıcı bir huzurun, mutluluğun ve güvenin, insanın inançlarına uygun, ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürdürmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bir gencin amacı sadece maddi ihtiyaçlar veya geçici bazı statüler elde etme asla olmamalıdır. Çünkü o çok değerli bir varlıktır ve çok değerli amaçlar için yaratılmıştır. Özelikle bir gencin hedefinde yaratılış gayesine uygun bir yaşam var ise, hesap gününü göz önünde bulundurarak hak ve adalet çerçevesinde bir yaşam sürdürürse huzurlu ve mutlu olur, toplumsal sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiş olur. Bu anlayışı oturtmak için de özellikle MEB’in eğitim müfredatının kökten değişmesi gerekir. Özellikle de batının materyalist, bencil, insan insanın kurdudur anlayışından vazgeçip, toplumsal sorumlulukları, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü en iyi şekilde aşılayan, erdemli insan yetiştirmeye odaklanan ve manevi eğitim sistemi üzerinde inşa edilen bir eğitim sistemi modeline geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Gençlik birçok tehlikeyle karşı karşıyadır"

Gençlere yönelik tehdittin boyutu ne düzeyde olduğunu ve gençlerin bu konuda beklentileri neler olduğunu aktaran İmir, "Gençlik birçok tehlikeyle karşı karşıyadır. Evet, bu tehlike sadece bugün içerisinde bulunduğumuz toplumu veya sadece Müslüman toplumları ilgilendiren bir husus olmaktan çıkmıştır. Özellikle gençliğin yaşadığı sorunlar küresel bir boyuta ulaşmış ve bütün toplumların temel şikâyetlerine dönüşmüştür. Evet, mevcut kapitalist sistem içerisinde sadece tüketici bireyler olarak görülen gençler bir kopuş yaşamaktadırlar. Her geçen gün toplumla bağları zayıflamaktadır. Yetişkin bireylerin hayat tecrübelerinden yoksun kalma ve dijital bir dünyaya hapsedilerek öz değerlerinden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bununla beraber gençler haksız ve adaletsiz uygulamalar nedeniyle hak ettiği yerlere gelememekte, ekonomik sorunlar yaşamakta, geleceğini inşa edip bir yuva kurma konusunda ciddi zorluklar yaşamaktadırlar." dedi.

"Gençler sığınacak güvenli bir liman aramaktadırlar"

Gençlerin beklentilerine eğinen İmir, "Gençlerin elbette bizden beklentileri vardır. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, gençler sığınacak güvenli bir liman aramaktadırlar. Gençler samimiyet aramaktadırlar. Bizler şuna inanıyoruz. Gençlere rol modelleri iyi sunabilirsek, bu gençlik, içerisinde yaşadığı topluma da kendi ailelerine de kendilerine de faydalı olabilecek bir yaşam sürdürmeyi başarabilirler. Bu nedenle hepimizin birer sorumluluğu vardır. Başta siyasiler olmak üzere aileler, anne ve babalar, her birimiz gençlerimize sığınacak bir liman olalım. Onları sosyal medya maceralarına terk etmeyelim. Onların kanını emmekten asla vazgeçmeyecek olan kapitalist sistemin baronlarına terk etmeyelim. Onları uyuşturucu baronlarına terk etmeyelim. Yani gençlerimizi sokaklara teslim etmeyelim. Gençlerimiz bir sorunla karşılaştıklarında sığınabileceği, derdine derman olabilecek anne ve babaya, bir arkadaşa veya bir kuruma ihtiyaç duymaktadır. Bunların hepsinin oluşması ve güçlendirilmesi için gayret etmeliyiz. Bugün karşı karşıya geldiğimiz bu sorunların üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz. Her birimiz birbirimize sığınabilecek bir liman olalım. Emin vasfını taşımak için en büyük gayreti gösterelim. Birbirimize karşı hak ve adalet çerçevesinde ilişkiler geliştirerek birbirimize ve özellikle de gençlerimize güvenebilecekleri birer liman olalım. İnanıyorum ki bu anlayışla hareket edersek bugün içerisinde bulunduğumuz toplumsal sorunların birçoğunun üstesinden gelmeyi hep beraber başaracağız." diye konuştu.

"HÜDA PAR olarak gençlerimizin hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını giderebileceği ortamlar oluşturuyoruz"

Son olarak HÜDA PAR’ın gençlere yönelik çalışması hakkında da bilgi veren İmir, "Bizler HÜDA PAR olarak salt sadece gençlerin sorunlarını ortaya koyup masaya yatırmıyoruz. Bununla beraber sorunlara kalıcı çözümler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmeyip gençlerimizin sağlıklı yetişebilecekleri sağlıklı ortamlar oluşturma konusunda ciddi gayretler içerisindeyiz. Ortaya koyduğumuz çözümleri fiili olarak sahaya aktararak gençlere sağlıklı ortamlar oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Bizler Gençlik Politikaları Başkanlığı olarak hür gençlerimizle beraber gençlerimizin hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını giderebileceği ortamlar oluşturarak sağlıklı bir geleceğin, sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizler yetiştirdiğimiz bu gençlikle beraber inanıyoruz ki toplumda var olan gençlerin sorunlarına da çözüm üretme konusunda elimizden gelen gayret ve çabayı sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler