Akran zorbalığı nedir?

Yakın zamanda 12 yaşındaki kız çocuğunun okul tuvaletinde arkadaşını bıçaklaması olayı üzerine gündeme gelen akran zorbalığının neden-sonuç ilişkilerini açıklayan Çocuk Psikiyatrisi Dr. Masum Öztürk, önemli bilgiler aktardı.

Akran zorbalığının türleri, uygulayan veya maruz kalan çocukların fiziki ve ruhsal durumları hakkında bilgi veren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Masum Öztürk, özellikle okul çağındaki çocuklar üzerinde oluşan psikolojik ve fiziksel belirtilere dikkat çekti.

Akran zorbalığı ile ilgili çeşitli tanımların olduğunu ama en sık kullanılanın bilerek ya da isteyerek birinin başka bir kimseye zarar verme davranışı sergilemesi olduğunu belirten Öztürk, bu davranışların sürekli olmasında taraflar arasında güç dengesizliğinin mevcut olduğunu söyledi.