HÜR DAVA PARTİSİ AMA NİÇİN?

-Allah’ a ve Resulullah’ a yakın olabilmek için.

-Hırsızlığa, rüşvete ve yolsuzluğa dur demek için.

-Özgürleştirme söylemi adı altında kadının İslami kimliğinden koparılmasına yönelik çabalara engel olmak için.

-Belediyeleri gayri meşru ilişki ağ’ları ve bağ’larına dayanan skandallar ile çalkalanan kurumlar olmaktan çıkarmak ve gerçek işlevlerine kavuşturmak için.

-İnanç ve kimliğinden koparılmak istenen gençliğin kendine çeki düzen vermesini ve özüne dönmesini sağlamak için.

-Cennete bir adım yaklaştıracak ve Cehennemden bir adım uzaklaştıracak girişimlere ortak olmak için.

-Neslin, Namusun ve Adaletin muhafazası için.

-Güvenli ve Müslüman bir topluma yakışan bir istikbal için.

-Gelecek kuşaklara temiz ve yaşanılabilir bir ortam bırakmak için.

-Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip iman sahibi idareciler tarafından yönetilmek için.

-Toplumsal uzlaşma’nın, Toplumsal Huzur’ un ve gerçek Barış’ın tesisi için.

-Pavyon işletmecilerinin, Ahlaksızların, Sarhoşların, Kumarbazların ve Haram Yiyicilerin suratlarına ders mahiyetinde bir şamar atmak için.

-Zalimi zulmünden men etmek ve Mazlumun yükünü sırtlamak adına bir fırsat yakalamak için.

-BDP’ nin herkes bana mecbur mantığına dayanan “ZAFER SARHOŞLUĞU” ile AKP’nin güç bizde mantığına dayanan “İKTİDAR ŞIMARIKLIĞINA”  karşı durmak için.

-İlkeli, Dürüst ve Hakkaniyete dayalı Siyaset Ahlakı’nın toplumsal yapımıza yerleşmesi ve yaygınlaşması için.

-Yer altı/yer üstü Kaynaklarımızın heba olmaması, yandaşa ve candaş’a peşkeş çekilmemesi için.

-Toplumsal yozlaşma , Arsızlık ve Ahlaksızlık ile mücadele imkanı yakalamak için.

-İlahi Adalet ilkeleri doğrultusunda Hukuki bir alt yapı oluşturma girişimlerine katkı sunmak için.

-İnsan onurunun korunması ve insanca yaşama hakkına kavuşma çabalarına katkı sunmak için.

-Mutlu ve Müreffeh birey ve toplumdan oluşacak Aydınlık Yarınlar için.

-Yoksulluk, sebepsiz zenginleşme ve adaletsiz paylaşıma sebebiyet veren sosyal ve ekonomik politikalar ile mücadele emek için.

-Artık toplu ulaşım araçlarında yaşlılara, bayanlara ve yer vermesi gereken diğer insanlara yerini vermekten imtina eden yeni nesil’e toplumsal edep ve terbiye aşılamak için.

-Sokak ve çarşılarımızda neredeyse çıplak dolaşacak kadar özünden koparılmış kadınlarımızın, kızlarımızın gerçek kimliklerine ve öz’lerine dönüşlerini sağlamak için. 

-Allah Dostlarına yakın bir duruş ve Şeytan Dostlarına uzak bir duruş ortaya koyabilmek için.

-Gerçek anlamda ve herkesin hakkı olan bir Belediyecilik Hizmeti görmek ve almak için.

-Kavgacı ve Terörize eden siyası yapı ve oluşumlara prim vermemek için.

-KÜRDİSTAN kavramını ve gerçeğini kişisel ve siyasi çıkarlarına alet eden ve bunu ekonomik ve politik olarak büyümek ve semirmek için kullananlara artık yeter demek için.

-Eğlence adı altında gayri İslami ve insani programlar tertipleyerek çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimden koparan belediyecilik anlayışına dur! demek için.

-LGBT anlayışını özgürlük olarak niteleyen ve bu anlayışla ortaklık yapacak kadar insanlıktan yoksun partilere; bu ne Kürd’ün ne de Müslüman’ın Dininde ve Örfünde yoktur diyebilmek için.

            -Ve daha bu listenin altına ekleyebileceğiniz olumsuz girişimlerle mücadele etmek ve olumlu girişimlere destek olabilmek için.

-Her Oy’un, Şer Odak’larının beynine ve merkezlerine sıkılmış bir kurşun olduğu bilinciyle hareket ederek OY’larımız  HÜDAPAR’ın HÜR KADROLARI’na diyorum.

Selam ve Dua ile.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar