1. HABERLER

  2. DERNEK FAALİYETLERİ

  3. Umut Kervanı kısa sürede on binlerce aileye ulaştı
Umut Kervanı kısa sürede on binlerce aileye ulaştı

Umut Kervanı kısa sürede on binlerce aileye ulaştı

Kurulduğu 2010 yılından bu yana kısa sürede on binlerce aileye yardım ulaştıran Umut Kervanı Yardım Platformu, çalışma halkalarını her geçen gün daha da genişleterek mazlum ve muhtaçların umudu haline geldi.

A+A-

Kurulduğu günden bu yana on binlerce aile, yüz binlerce ihtiyaç sahibi kişiye aynî ve nakdî yardımlarda bulunarak yüzlerini güldüren Umut Kervanı Yardım Platformu, kapılarını İLKHA'ya açtı.

2010 yılında 10 sivil toplum kuruluşunun biraraya gelerek oluşturduğu platform, her geçen gün hizmet halkasını daha da genişletiyor.

Yaptıkları yardımlar ve platform hakkında sorularımızı yanıtlayan Platform Koordinatörü Masum Ayyıldız’la röportajımız şöyle:

Umut Kervanı Yardım Platformu'nun faaliyetlerini anlatır mısınız?

Umut Kervanı Yardım Platformu, fakir ve muhtaçlara yardım yapan STK'lardan oluşmuş bir üst kuruluştur. Sadece yardıma muhtaç olanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu alanda bir üst kuruluşun oluşturulmasının gerekliliği İslamî ve insanî olan bir sorumluluğun neticesidir. Çünkü platformumuz, İslamî ve insanî hassasiyetleri gözeterek hedeflerini gerçekleştirmeyi kendine şiar edinmiştir.

Platformumuz 2010 yılında Diyarbakır'da 10 STK'nın bir araya gelip kurmuş olduğu bir platformdur. Bu platformun ilk kuruluş amacı Diyarbakır’da yardım alanında yapılacak maddi ve manevi çalışmaları güçlendirmek yoluyla fakirlere ulaşmayı kolaylaştırmak idi. Bu amaç, Diyarbakır'da yerelde hâsıl olunca yani muhtaçlara hizmet ve yardımlarına daha erkenden ulaşma imkanı bulununca, Türkiye geneli fakirlere ulaşma açısından da ciddi bir koordinenin oluşturulması da gerektiğini düşündük ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan, bu amaçla çalışmalarını yürüten STK'lara ulaştık. onlara yapılan tekliflerin neticesinde katılım sağlayan derneklerimiz ile Umut Kervanı Yardım Platformu'nun hizmet halkasını  genişletmiş olduk. Şuan platformumuz çatısı altında 1 vakıf 10 gıda bankası, 67 dernek olmak üzere 78 bileşen mevcuttur. Türkiye genelinde çalışmalarımızı 4 bölgeye ayırmış bulunmaktayız. Her bölgenin bir koordinatörü ve bir genel koordinatör vasıtasıyla çalışmalarımız yapılmaktadır.

Umut Kervanı Yardım Platformu'nun kurulduğu günden bu yana ne kadar insana ulaştınız?

Her yılın sonunda Umut Kervanı Yardım Platformu'nun yardım faaliyetleri topluca basına verilmekte ve yayınlanmaktadır. Bu konuda kamuoyu bilgilendirilmektedir. Basit bir hesapla hepsinin toplamına bakacak olursak yüzbinleri aşan bir kitleye ulaşmış bulunmaktayız. Sadece 2015 yılında en az 75 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Aile bireylerini hesaba katarsak bu rakam yüzbinleri bulur.

Yardım yapacağınız aileleri nasıl tespit ediyorsunuz?

Tespitini yapacağımız kişilere ulaşma yönünde bilgilerin toplanması ve derlenmesi olmak üzere 2 aşamada aileleri tespit ediyoruz. İhtiyaç sahibi aileler, ya bizzatihi yardım derneklerimize müracaat eder ya da çevreden duyarlı halkımızın tespit etmiş olduğu kişilerin durumunu bize bildirmeleriyle veya basın yoluyla mağduriyetleri anlatılan ailelerin tespit edilmesiyle belirlenmektedir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra elimizdeki fakir ve muhtaç olduğu iddia edilenlerin tespiti aşaması başlamaktadır. Fakir ve muhtaçların belirlenmesi aşaması için hemen hemen tüm bileşenlerimizin muhtaç tespit komisyonlarımız vardır. Bu komisyonlar birebir belirlenen şahısların evine gidip durumlarını yerinde fiziki olarak görmekte ve gelir durumu imkanlara göre araştırılmaktadır. Yöntem olarak bizzat şahsın kendisinden, komşusundan, mahalle bakkalından mahallenin yetkili kişilerinden veya o civarda oturan üye ve gönüllülerimizden durumları sorularak hakkında bilgiler elde edilmektedir. Bu işlemlerin neticesinde derecelendirmeler yapılmaktadır. Birinci derece, ikinci derece gibi mağduriyetleri belirlenir. Öncelikli yardım yapılacaklar, belirli dönemlerde yardım yapılacaklar, aynî ve nakdî yardım yapılacak şekilde belirlenip ona göre yardımda bulunulmaktadır. Toplu göçler ve afetlerden etkilenenleri ise özel ekipler ve mahalli komisyonlarımız tarafından bizzat yerinde görülerek ve tespit edilerek kayıt altına alınmaktadırlar.

Yaptığınız çalışmalarla kamu hizmeti yürütüyorsunuz. Dolayısıyla süreklilik gerektiren bir hizmettir. Böylesine zor bir hizmetin devamlılığını sağlamayı nasıl başarıyorsunuz?

Fakir ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bu işin ana kaynağında yani mayasında ibadet aşkıyla, ihlasla ve üstün bir fedakârlıkla yapılan çalışmalar vardır. Bu sorun ile yaramıza tuz bastınız diyebilirim. Çünkü çok büyük bir iş ve binlerce istihdam edilmiş bir kadro ile yapılacak işlerden söz ediyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı platform adına istihdam edilmiş böyle bir kadromuz yok.  Üye derneklerimizin yerel gücünden istifade ediyoruz. Bu derneklerin üye ve gönüllüleri bizim asıl ve ağır olan yüklerimizi kaldıran kesimlerdir. Bu kitle sözünü ettiğim inanç vesilesiyle yani ibadet aşkı, ihlas ve fedakârlıkla kendi işlerinin yanı sıra bu işe de el atıyorlar çok yoruluyorlar da işte böylesi fedakâr kardeşlerimiz sayesinde bu işler başarılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Bu konuda onları bu vesile ile tekrardan tebrik ediyoruz.

Tespit ettiğiniz yardıma muhtaç ailelere ne tür yardımlarda bulunuyor sunuz?

Tespit ettiğiniz yardıma muhtaç ailelere nakdi, ayni yardımlarda bulunuyoruz. Yardım ulaştırdığımız kesimler ise şunlardır; yetim, öksüz, dul, geliri yetersiz kişi ve aileler, yurt içi ve yurt içinden göç etmiş mülteci konumunda olan kişiler, öğrenciler, medreseler. Kısacası yardıma muhtaç olan her kesim ve her insana yardım etme hedefimizde vardır. İmkân ve şartlar oluştukça hepsini kapsayacak yardımlar yapmayı sürdürüyoruz. Kısacası sözünü ettiğiniz yardım alanlarının hemen hemen hepsini üye derneklerimiz yereldeki durumlarına göre gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Üye derneklerimiz arasında sadece yardım dernekleri yok siyasi, kültürel, eğitim, sağlık vb. alanlarda da hizmet eden derneklerimiz de mevcuttur. Bizler platform olarak fakir, muhtaç ve her türlü mağduriyeti yaşayanlara yapılacak yardımları  koordine ediyoruz. Bu anlamda elimizde mevcut on binlerce fakir ve muhtaç aile listesi var. Bunların hepsine düzenli ve aylık olarak ulaşma imkânımız maalesef yok. Bu nedenle şu ana kadar ulaştığımız insanların bir kısmının ihtiyaçlarını süreklilik arz edecek şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Bir kısmının ise dönemsel olarak yılda birkaç defa yardımda bulunarak sosyal hayata bağlanmalarını sağlıyoruz. En önemlisi de acil durumlarda binlerce ailenin yaşam umudunu yeşertecek muhtaç olduğu ilk yardımlarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kim bunlar derseniz; evi yanmış, sokağa bırakılmış, sokakta yaşamış, doğal afetlerle karşı karşıya kalmış vb. ailelerdir. Bu insanların hayata bağlanmalarını sağlayacak can suyu konumunda olan ilk yardımlarımız olmuştur. Bu işte süreklilik arz etmese de hayata tutunmalarını sağlayan imkânlar sunulmuştur.  Yine platformumuza bağlı üye derneklerimiz sayesinde bu tür insanların sadece maddi ihtiyaçlarının karşılanması yönünde psikolojik yönde de destek sunmak amacıyla düzenli ziyaret programımız var. Bu kişilerin sosyal hayata güvenle bağlanmalarını sağlayacak insani ilişkilerde rencide edilmeden muamele görmelerine ön ayak olmaktayız.

Bu tür hizmet eksenli çalışmalarınız için ne oranda destek görüyorsunuz ve sizce bu destekler yeterli mi?

Muzdarip olduğumuz en büyük konulardan biri sorduğunuz soru kapsamında olan ‘Destekler yeterli mi?’ konusudur. Tabi ki yetersizdir. Bunun birçok nedenleri vardır. Ulvi ve çok büyük hizmet aşkıyla doluyuz, bu nedenle kıt imkânlarla üye ve gönüllülerimizin çabalarıyla sağlanan imkân ve destekler ile hizmetimizi sürdürüyoruz. Devlet imkânlarından ve desteğinden üye derneklerimize hiçbir pay verilmiyor. İslamî ve insanî yaklaşımlar ile toplumun ıslahı ve sosyal yarasını tedavi etmek amacıyla çalışan platformumuza ne kadar destek verilirse o kadar çok kaliteli ve vicdanları rahatlatacak çalışmalar yapılacaktır. Her konuda desteğin artırılması için kendimizi her kesime özellikle hayırseverlere ve iş adamlarına tanıtmaya devam ediyoruz. Bizi yaptığımız büyük yardım organizasyonlarından dolayı bölgenin hepsi tanıyor ve takdir ediyor. İmkânlarımız kıt olduğundan ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Maalesef böylesi hayırlı işler için verilen veya verilecek desteklerin yolu kesiliyor. Allah’ın izniyle tek tek bu barikatları ihlas ve fedakârlığımız ile aşacağımıza inanıyorum. Destek vermek isteyenlerin çekinmeden desteklerini sunmalarını bekliyoruz. Böyle bir durumda sunulan ilk desteklerin Allah katında değerinin yüksek olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu ilk destekler sadaka-i cariye hükmüne giren faaliyetlere sebep olacaktır. Fakir ve muhtaç duruma düşmüş veya düşürülmüş kesimlerin barınağı olduğumuz hakkında inancımız tamdır. Sunulacak imkânlar ile bu barınak büyüyecektir, bünyesine daha fazla mazlum ve mağdur kişileri alacaktır inşallah. Bu hayırdan kimsenin kendisini mahrum olmasını istemiyoruz.

Çalışmalarınıza başladığınız ilk günü dikkate alırsanız bugün geldiğiniz noktayı kendiniz için yeterli olarak görüyor musunuz? Yeterli görmüyorsanız bu konuda hedeflediğiniz nokta nedir?

Çalışmalarımıza başladığımız günü dikkate alırsak bir baraka iken apartman olduk ama biz gökdelen gibi büyümek istiyoruz. Bu hedeflerimizin yanında tabi ki istediğimiz hedefe ulaşmış değiliz. Bulunduğumuz durum bu alanda umut bahşeden bir aşamadır, fakat yeterli değildir. Çok büyük engeller ve zorluklar ile kendi üye ve gönüllülerimizin maddi ve manevi destekleriyle bu aşamaya geldik. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için hizmet kalitesini artırmak ve daha ciddi kurumsal bir çalışma ağına oluşturmak için girişimlerimiz oluyor. Bu alanda kamuoyuna ilk girişimimizde bilgilendirme yapılacaktır.  Bunun için üye derneklerimizin ve kurulacak yeni üst yapımızın ciddi manada maddi desteğe ihtiyaç vardır. Bu konuda tüm hayırseverlerin ve iş adamlarının sağlayacağı yardımları gözlüyoruz.

Sürekli olarak toplum ile birebir muhatap olan ve muhtaç aileler üzerinden çalışmalarını yürüten bir kurum olarak halkın durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Halkın durumunda ciddi tehlikeler yaşanmaktadır. Zengin fakir kategorisi gittikçe belirginleşiyor. İnsanlar arası güvensizlik sorunu giderek artıyor. Fakir ve muhtaçların kendilerine yapılan yardımları hak ettikleri için mi yoksa başka emeller için mi yapıldığından eminlik yoktur. Bu kesimin bahçesinden nice nazenin genç kızlar ve erkekler farklı kötü amaçlar ile kandırılmakta ve harcanmaktadırlar. Bu durum gittikçe belirginleşmektedir.

Toplumun ıslahına neden olacak sosyal yardımlardan ve iyi niyetlerden kaçan birey oluşmaya devam ederse büyük toplumsal sorunlar yaşanacaktır. Toplumsal büyük sorunlar kapımızı çalmış ve içeri girmek üzeredir. Fakir ve zengin ayrımı gittikçe büyümekte, yardım duyguları gittikçe sönmektedir. Bu duruma dur diyecek çalışmalar yürüten çalışmalarıyla hem hayırseverin hem de yardım edilenin hak ve hukukunu gözeterek çalışma yürütecek Umut Kervanı Yardım Platformu ve benzeri kuruluşlar desteklenmelidir. Hususen bölgemiz için bu kadar kapsamlı çalışan, hem hayırsevere hem de muhtaçlara güven veren haklarına titizlikle riayet eden bir yapı ağını oluşturan bir oluşum yok denilecek kadar azdır. Toplumun ıslahı ve sosyal adaletin sağlanması için Umut Kervani Yardım Platformu Türkiye’de ve husus en bölgemizde büyük bir öneme sahiptir ve desteklenmesi gerekmektedir.

İnsanların mağduriyetini suiistimal edildiğini düşünüyor musunuz?

Tarih boyunca bu durumları suiistimal eden şahıs, kurum ve kuruluşlar olmuştur. Fakat bunlar yapılıyor diye bu alanda hizmet etmeyelim veya yardım vermeyelim manasına gelmemelidir. Dünya imtihan dünyasıdır ve her kim zerre miktarı hayır veya şer işlerse karşılığını görecektir. Herkes kendi niyetine göre rabbimizden karşılık görecektir. Çünkü ameller niyetlere göredir. Şu ana kadar anlattığımız hususlar ve özellikle bir önceki soruya verdiğimiz cevap da güven verecek ve insanların mağduriyetlerini suiistimal edecek tavırlardan kaçınan ve emin olunan bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Bunun ilacı budur. Umut Kervanı Yardım Platformu bu amaç ile hizmet etmeye ve güven vermeye çalışan bir üst yapıdır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kaynağımız İslami yaklaşım kaideleridir. Bu kaideler bizim çalışma prensiplerimizi oluşturmaktadır.

Suriye’deki iç savaştan dolayı milyonlarca Suriyeli mağdur ve muhacir duruma düştü. Suriyeli mülteciler ile ilgili çalışmalarınızı anlatabilir misiniz?

Suriye ile ilgili ilk göçlerin başlamasından bu yana çalışmalar yaparak ihtiyaç duyulan her türlü imkânları Suriye’den göç eden ailelere vermeye çalıştık ve vermeye de devam ediyoruz. Ev kurma malzemelerinden gıdalarına kadar çeşit çeşit yardımlar yapıldı ve yapılmaktadır. Toplumsal uyumun sağlanmasında bir iyilik ve yardımseverlik seferberliğini başlattık ve halen de sürdürüyoruz diyebilirim.

Son bir yıl içerisinde çatışmaların yeniden başlamasıyla bölgemizde on binlerce insanımız mağdur ve yardıma muhtaç oldu. Başta Sur ve Cizre olmak üzere sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı şehirlerde ne gibi çalışmalarınız oldu?

İlk günden beri halkımızın yardımına koştuk. Yardım kampanyaları başlattık, doğudan ve batıdan her yer ile irtibata geçtik, gönderecekleri yardımları çatışmalı bölgelerde dağıtmayı üstlendik ve bunu Allah’ın izniyle başarıyla yaptık ve halende yapmaktayız. Bölgesel lojistik merkezler oluşturduk. Yardımları oralara yönlendirdik. Onlarca TIR yardımların ulaştırılmasında aracı olduk. Bölge halkının her zaman yanı başında olduk bölgemiz ve halkımız buna şahittir. Çünkü zor şartlarda kalanlara zor şartlar altında yardım ulaştıran yegâne yapı Umut Kervanı Yardım Platformu’na bağlı derneklerimiz şahıslar ise tüm tehlikelere rağmen üye ve gönüllülerimiz oldu. Böyle bir sorumluluğu acıyla yoğrulmuş bölgemiz için taşıdığımızdan dolayı gurur duymaktayız. Bu sorumluluğu yerine getirmek için de mağdur olmuş insanlarımızdan önce göç edenlerin ev eşyaları ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olundu. Ardından çatışma ve operasyonların bitmesiyle geri dönen halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttük. Bu konuda bize güvenip aracılığımızla yardım ulaştıran tüm İslami STK’lara ve hayırseverlere tekrardan teşekkürlerimizi sunarız.

Mardin, Kızıltepe, Diyarbakır, Nusaybin, Cizre, Silopi, Midyat, Şırnak, İdil, Kumçatı, Dargeçit, Siirt, Van bölgelerine yoğunlukta yardımlarımız oldu. Ayrıca Türkiye’nin değişik batı illerine göç eden bu amaçla giden ailelere ve kişilere elimizin ulaştığı tüm yerlerde bulunan derneklerimizin yerel imkânları ölçüsünde yardımlar yapıldı. Bu konuda her yerde elimizden geleninin fazlasını yaptık desem yeridir. Çünkü olmayan imkânları oluşturmak için gece gündüz çalıştık ve yardımları ulaştırdık elhamdülillah.

Uluslararası yardım organizasyonlarıyla ortak çalışmalarınız var mı? Olmuşsa Filistin ve Afrika ülkeleri olmak üzere nerelere ne gibi yardımlar götürdünüz?

İHO EBRAR ve Avrupa Yetim Der ile çalışmalarımız oldu. Onların Türkiye’deki yardımlarını biz organize edip hak sahiplerine ulaştırıyoruz. Dış ülkelerde yaşanan mağduriyetlere kayıtsız kalmadık, bu amaçla toplanan yardımları bizzat platform adına değil de yurtdışı faaliyetlerde bulunan ve bu konuda izin verilen dernekler ve vakıflar aracılığıyla ulaştırdık.

Yaptığınız yardımları tanıtım amaçlı çalışmalarınız var mı?

Platform adına geçen sene Ramazan ayında bir dergi çıkarmıştık. Ramazan ayına has dergimizin 2'nci sayısını bu sene de çıkardık. Dergimizde yardım derneklerimizin yapmış olduğu yardımları dile getirdik. Bu dergimiz Türkiye'nin birçok yerinde dağıtılacak. Dergimi platform çalışmalarımıza verimlilik katacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı içinde bu dergilerimiz hayırseverlere dağıtılacaktır. Yapmış olduğumuz hizmetleri ve faaliyetimizi bütün halkımıza duyuracağız. Türkiye geneli olarak 10 bin dergi bastık. Amacımız bir nebzede olsa hayırseverleri yardım kuruluşlarımıza yönlendirmek.

Son olarak maddi anlamda imkânları iyi olan insanlara bir çağrınız olacak mı? Özellikle toplumumuz için bir tavsiyeniz var mı?

Söyleşimiz arasında bazı hususlara değindik ama yine de toparlayıcı olması açısından şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Umut Kervani Yardim Platformu’na yapılacak her türlü yardımlar insanlarımızın İslami ve insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harcanacaktır. Büyümekte olan bu çalışma alanımıza katkı sunmak, büyük hayırlara vesile olacaktır. Çünkü sadaka-i cariye hükmüne girecek yardımlar, çalışmalar ve atılımlar yapılmaktadır. Hayırseverlerin kendilerini bu hayırdan da mahrum etmemelerini bekliyoruz. Yardımlarınıza ihtiyacımız vardır. Çünkü insanlığın ıslahı ve sosyal yaşamdaki huzur, hayırseberlerin bize yapacağı yardımlara muhtaçtır.  Bunu varlıklı ve hayırsever herkese tekrardan ilan ediyoruz ve diyoruz ki; bizi desteklemenizi istiyoruz.

Mübarek Ramazan ayında mahsus bir kampanyanız var mı? Yardım yapmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler?

‘Yaşatmak için yardım etmeyi seçin, Ramazan en güzel seçim. Umut Kervanı Yardım Platformu, yardımlarınızın muhtaçlara ulaşmasında yerinde bir seçim’ sloganıyla

bir yardım çağrımız vardır. Bu konuda Umut Kervanı Yardım Platformu internet sitemizde tüm üye derneklerimizin ulaşım adresler vardır. (M. Hüseyin Temel, M. Fatih Akgül- İLKHA)HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.